Tjenester

Kvaliteten på språket i en tekst er avgjørende for det inntrykket teksten gir. Innholdet kan være interessant, viktig og relevant, men hvis forfatteren ikke har greid å formulere seg godt, vil leseren likevel sitte igjen med et dårlig inntrykk. For bedrifter kan dårlig språk bety tap av kunder.

Godt språk gjør at du

  • inngir tillit og respekt
  • framstår som profesjonell
  • når fram med budskapet

Jeg er profesjonell språkkonsulent og tilbyr språkvask, korrektur og oversettelse til både næringslivet og privatpersoner. Jeg jobber med alle typer tekster – fra fag- og skjønnlitteratur via nettsidetekster, rapporter, journaler og avhandlinger til brev og CV-er.

Kontakt meg for et uforpliktende tilbud.