Oversettelse

Jeg oversetter

  • fra engelsk, dansk og svensk til norsk
  • mellom bokmål og nynorsk

Gjennom samarbeidspartnere tilbyr jeg også oversettelse

  • fra norsk til engelsk
  • fra norsk til polsk
  • fra spansk til norsk

Alle oversetterne har målspråket som morsmål.

I tillegg til følgende publikasjoner har jeg oversatt blant annet nettsider, brev og produktark for næringslivet samt CV-er, jobbsøknader, masteroppgaver, brev med mer for privatpersoner.

Forfatter(e): Simon Singh og Edzard Ernst
Tittel: Bløff eller behandling? Alternativ medisin under lupen
Utgivelsessted: Oslo
Utgivelsesår: 2012
Forlag: Humanist
Originalspråk: Engelsk
Forfatter(e): Knud Illeris
Tittel: Læring
Utgivelsessted: Oslo
Utgivelsesår: 2012
Forlag: Gyldendal
Originalspråk: Dansk
Forfatter(e): Asbjørn Eriksen og Øystein Sandnes
Tittel: Teknologi og design 3
Utgivelsessted: Kristiansand
Utgivelsesår: 2009
Forlag: Høyskoleforlaget
Originalspråk: Norsk bokmål
Forfatter(e): Harald Wischmann
Tittel: Samansette tekstar 3
Utgivelsessted: Kristiansand
Utgivelsesår: 2009
Forlag: Høyskoleforlaget
Originalspråk: Norsk bokmål
Forfatter(e): Kortfilmfestivalen i Grimstad
Tittel: Festivalkatalogene 2008 og 2009
Utgivelsessted: Grimstad
Utgivelsesår: 2008–2009
Forlag: -
Originalspråk: Engelsk
Forfatter(e): Erling Bjurstrøm, Ole Martin Høystad, Anne Scott Sørensen og Halvard Vike
Tittel: Nye kulturstudier: En innføring
Utgivelsessted: Oslo
Utgivelsesår: 2008
Forlag: Spartacus
Originalspråk: Dansk og svensk
Bestill oversettelse