Oversettelse

Jeg oversetter fra engelsk, dansk og svensk til norsk samt mellom bokmål og nynorsk.

Gjennom samarbeidspartnere tilbyr jeg også oversettelse fra norsk til engelsk og fra norsk til polsk. Alle oversetterne har målspråket som morsmål.

I tillegg til følgende publikasjoner har jeg oversatt blant annet nettsider, brev og produktark for næringslivet samt CV-er, jobbsøknader, masteroppgaver, brev med mer for privatpersoner.

Forfatter(e): Simon Singh og Edzard Ernst
Tittel: Bløff eller behandling? Alternativ medisin under lupen
Utgivelsessted: Oslo
Utgivelsesår: 2012
Forlag: Humanist
Originalspråk: Engelsk
Forfatter(e): Knud Illeris
Tittel: Læring
Utgivelsessted: Oslo
Utgivelsesår: 2012
Forlag: Gyldendal
Originalspråk: Dansk
Forfatter(e): Asbjørn Eriksen og Øystein Sandnes
Tittel: Teknologi og design 3
Utgivelsessted: Kristiansand
Utgivelsesår: 2009
Forlag: Høyskoleforlaget
Originalspråk: Norsk bokmål
Forfatter(e): Harald Wischmann
Tittel: Samansette tekstar 3
Utgivelsessted: Kristiansand
Utgivelsesår: 2009
Forlag: Høyskoleforlaget
Originalspråk: Norsk bokmål
Forfatter(e): Kortfilmfestivalen i Grimstad
Tittel: Festivalkatalogene 2008 og 2009
Utgivelsessted: Grimstad
Utgivelsesår: 2008–2009
Forlag: -
Originalspråk: Engelsk
Forfatter(e): Erling Bjurstrøm, Ole Martin Høystad, Anne Scott Sørensen og Halvard Vike
Tittel: Nye kulturstudier: En innføring
Utgivelsessted: Oslo
Utgivelsesår: 2008
Forlag: Spartacus
Originalspråk: Dansk og svensk
Bestill oversettelse